Cursuri disponibile

La curs se vor studia reprezentari matemace elementare (numere, reprezentari numerice).

Unitatea de curs este destinata pentru invatarea programarii vizuale cu ajutorul limbajului de programare Scratch

Are ca scop: - Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației

Exersam in cursul dat posibilitatile de editare a materialului didactic in baza activitatilor si resurselor Moodle

Descrierea scopului, obiectivelor ...

Microsoft Access este un sistem de gestiune pentru baze de date relationale (DBMS sau SGBD). Un SGBD este un program care faciliteaza stocarea si gasirea informatiilor structurate pe un computer

Cursul este destinat pentru elevii clasei a II-a.

Acest curs este destinat pentru elevii clasei a VI-a

Cursul este format pentru elevii care sunt interesați de fizică precum și pentru cei care întâmpină greutăți la înțelegerea ei.Cursul oferă descrierea generală a dispozitivelor mobile moderne

Cursul ” Programarea algoritmilor în C / C++” este un curs opțional de extindere în cadrul disciplinei de studiu Informatica, pentru treptele de studii gimnaziu și liceu.

This course will help you transfer your teaching skills from the face-to-face classroom to a digital environment so that you can deliver effective lessons to your learners.

In the first week of the course, we’ll look at the online teaching context, examining who learners might be, why you might want to become an online tutor, and the pros and cons of working for an employer or working for yourself. We’ll also help you to understand what you need to get started with technology, tools and resources, and key skills.

In week 2 of the course, we’ll focus on planning and delivering effective online receptive skills lessons. We’ll give you practical ideas and suggestions for tools, resources and activities that will help learners to develop reading and listening sub-skills.

In week 3 of the course, we’ll focus on planning and delivering productive skills lessons. We’ll give you practical ideas and suggestions for adapting speaking and writing lessons for an online context. We’ll also suggest ways to help learners with pronunciation and recommend some useful resources for developing pronunciation.

In week 4 of the course, we’ll focus on planning and delivering language lessons online with useful tools for setting context and practising using language. You’ll also have some practical ideas and advice on how to set up and run your business. Finally, we’ll consider ways that an online teacher can continue their professional development.


Cursul va fi destinat elevilor ce doresc să se inițieze în utilizarea manual...

Este un  curs opțional, destinat elevilor cl.VI, care are  drept scop principal formarea şi dezvoltarea gândirii algoritmice a elevului.

Competenţe specifice ale cursului:

1. Formarea unei viziuni ştiinţifice asupra componentei informatice în societatea contemporană.  

2. Cunoaşterea proceselor, principiilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei în scopul realizării comunicării interumane şi uman – sistem informatic. 

3. Identificarea structurii generale a sistemelor electronice, a principiilor de funcţionare a sistemelor de transmitere, stocare şi de prelucrare a informaţiei. 

4. Respectarea regulilor de securitate, ergonomice şi etice în activităţile bazate pe utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor

Comunicaţia interumană la distanţă este folosită din cele mai vechi timpuri. Modalităţile prin care aceasta se realizează au evoluat continuu: de exemplu, mesajele transmise cu porumbeii călători sau prin curieri au devenit mult mai accesibile prin apariţia poştei. în anii '90 au apărut reţelele de calculatoare, redefinind transmiterea mesajelor. În cadrul acestei noi organizări a comunicării, cei care se ocupă cu transmiterea efectivă a informaţiei nu mai sunt doar oamenii. Acest lucru este preluat, în mare parte, de dispozitivele de calcul.

La nivelul cel mai general, o reţea de calculatoare este o modalitate de interconectare a mai multor sisteme de calcul, în vederea partajării resurselor şi a schimbului de informaţii între acestea.